Formlar Diş Hekimliği

FRM-01.Düzeltici Faaliyet Formu.doc(REVİZYON 2) (2)

FRM-110.Dosya İçeriği Formu

FRM-111. İç Tetkik Raporu

FRM-112.Akademik Takvim

FRM-113.Ders Katolog-AKTS Formu

FRM-114.Akademik Kurul Toplantı Tutanağıc

FRM-115.Ders Programı Formu

FRM-116.Klinik Uygulama Programı Formu

FRM-117.Klinik Uygulama Grupları Formu

FRM-118. Sınav Takvimi Formu

FRM-119.Sınıf-Şube Listesi

FRM-120.Sınav Kağıdı Formu

FRM-121.Sınav Evrakı Zarfı

FRM-122.Ders Yükü Formu

FRM-123.Ek Ders Ücreti Çizelgesi

FRM-124.Endodonti A.D.Eğitim Karnesi

FRM-125.Ağız Diş ve Çene Cerrahisi A.D. Eğitim Karnesi

FRM-126.Ortodonti A.D.Eğitim Karnesi

FRM-127.Pedodonti A.D.Eğitim Karnesi

FRM-128.Periodontoloji A.D. Eğitim Karnesi

FRM-129.Protetik Diş Tedavisi A.D.Eğitim Karnesi

FRM-130.Ağız Diş Çene Radyolojisi A.D.Eğitim Karnesi

FRM-131.Restoratif Diş Tedavisi A.D.Eğitim Karnesi

FRM-132……………………………………….Müfredat Programı

FRM-140.(1-2-3-4) Final ve Bütünleme Sınav Takvimi

FRM-135.Öğrenci Görüşme Formu

FRM-141……………………..Nöbet Çizelgesi

FRM-146.Dekanlık Posta Gönderileri İzlenimi Formu

Görev Tanımları Diş Hekimliği

GAÜN-GRV-05.Dekan Görev Tanımı

GAÜN-GRV-06.Dekan Yardımcısı Görev Tanımı

GAÜN-GRV-12.Fakülte Sekreteri Görev Tanımı

GAÜN-GRV-18.Birim Kalite Temsilcisi Görev Tanımı

GAÜN-GRV-49.Anabilim Dalı Başkanı Görev Tanımı

GAÜN-GRV-55.Öğretim Üyesi Görev Tanımı

GAÜN-GRV-57.Araştırma Görevlisi

GAÜN-GRV-65.Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi Görev Tanımı

GAÜN-GRV-96. Sekreter Görev Tanımı

GAÜN-GRV-98.Güvenlik Görevlisi Görev Tanımı

GAÜN-GRV-99.Hemşire Görev Tanımı

GAÜN-GRV-100.Diş Hekimliği Fakültesi Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komitesi Görev Tanımı

GAÜN-GRV-101.Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Komitesi Görev Tanımı

GAÜN-GRV-102.Diş Hekimliği Fakültesi Tesis Güvenliği Komitesi Görev Tanımı

GAÜN-GRV-103.Diş Hekimliği Fakültesi Hasta Hakları Komitesi Görev Tanımı

GAÜN-GRV-104.Diş Hekimliği Fakültesi Hasta Güvenliği Komitesi Görev Tanımı

GAÜN-GRV-105.Diş Hekimliği Fakültesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi Görev Tanımı

GAÜN-GRV-106.Diş Hekimliği Fakültesi Antibiyotik Kontrol Ekibi Görev Tanımı

GAÜN-GRV-107.Diş Hekimliği Fakültesi İlaç Yönetimi Ekibi Görev Tanımı

GAÜN-GRV-108.Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Sağlığı Teknikeri Görev Tanımı

GAÜN-GRV-109.Diş Hekimliği Fakültesi Radyoloji Teknisyeni Görev Tanımı

GAÜN-GRV-110. Diş Hekimliği Fakültesi Protez Laboratuvar Teknisyeni Görev Tanımı

GAÜN-GRV-111. Diş Hekimliği Fakültesi Merkezi Sterilizasyon Sorumlusu Görev Tanımı

GAÜN-GRV-112. Diş Hekimliği Fakültesi Merkezi Sterilizasyon Personeli Görev Tanımı

GAÜN-GRV-113.Diş Hekimliği Fakültesi Hasta Hakları Memuru Görev Tanımı

GAÜN-GRV-114. Diş Hekimliği Fakültesi Yazı İşleri Memuru Görev Tanımı

GAÜN-GRV-115. Diş Hekimliği Fakültesi Öğrenci İşleri Personeli Görev Tanımı

GAÜN-GRV-116. Diş Hekimliği Fakültesi Maaş Birimi Sorumlusu Görev Tanımı

GAÜN-GRV-117. Diş Hekimliği Fakültesi Faturalama Sorumlusu Görev Tanımı

GAÜN-GRV-118. Diş Hekimliği Fakültesi Veznedar Görev Tanımı

GAÜN-GRV-119. Diş Hekimliği Fakültesi Teknik Hizmetler Personeli Görev Tanımı

GAÜN-GRV-120. Diş Hekimliği Fakültesi Bilgi İşlem Sorumlusu Görev Tanımı

GAÜN-GRV-121. Diş Hekimliği Fakültesi Sistem Yöneticisi Görev Tanımı

GAÜN-GRV-122. Klinik Sekreteri Görev Tanımı

GAÜN-GRV-123. Diş Hekimliği Fakültesi Hizmetli Görev Tanımı

GAÜN-GRV-125.Diş Hekimliği Fakültesi Müdür Yardımcısı Görev Tanımı

Hizmet Kalite Göstergeleri

DİŞ-İND-06.Eksiksiz Doldurulan Mavi Kod Olay Formu Oranı Gösterge Kartı

DİŞ-İND-07.Eksiksiz Doldurulan Bayaz Kod Olay Formu Oranı Gösterge Kartı

DİŞ-İND-08.Mavi Kodda Olay Yerine Ortalama Ulaşma Süresi Gösterge Kartı

DİŞ-İND-09.Planlanan Eğitimlerin Gerçekleştirilme Oranı Gösterge Kartı

DİŞ-İND-10.Personelin Eğitimlere Katılma Oranı Gösterge Kartı

DİŞ-İND-11.Çalışanlara Yönelik Şiddet Olay Sayısı Gösterge kartı

DİŞ-İND-12.Tekrarlayan Çekim Sayısı Gösterge Kartı

DİŞ-İND-13.Personel Devir Hızı Gösterge Kartı

DİŞ-İND-14.Mesleki Eğitimine Uygun Bölümde Çalışmayan Personel Oranı Gösterge Kartı

DİŞ-İND-15.Sağlık Taramalarının Oranı Gösterge Kartı

DİŞ-İND-16.İlaç Hatalarının Gerçekleşme Sayısı Gösterge Kartı

DİŞ-İND-17.El Hijyeni Uyumu Gösterge Kartı

FRM-109.Hizmet Kalite Göstergeleri Hesaplama Formu

DİŞ-İND-05.Düzeltici-Önleyici Faaliyet (DÖF) Sonuçlandırma Oranı Gösterge Kartı

FRM-90.TEKRARLAYAN-ÇEKİM-SAYISI-1