Periodontoloji A.B.D Onam Formları

FRM-23.Periodontoloji ABD.Bağ Dokusu Grefti Onam Formu

FRM-24.Cerrahi Olmayan Periodontal Tedavi Onam Formu

FRM-25.Diş Yüzeyi Temizliği ve Kök Yüzeyi Düzleştirme Onam Formu

FRM-26.Flep Operasyonu Onam Formu

FRM-27.Frenektomi Operasyonu Onam Formu

FRM-28.Furkasyon Problemli Dişlere Yapılacak Operasyonlar Onam Formu

FRM-29.Gingivektomi-Gingivoplasti Operasyonları Onam Formu

FRM-30.İleri Dişeti Tedavisi ve İmplant Uyguamaları Onam Formu

FRM-31.Kemik Grefti Ve YDR Operasyonları Onam Formu

FRM-32.Koronale Kaydırılan Flep Operasyonu Onam Formu

FRM-33.Laterale Kaydırılan Flep Operasyonları Onam Formu

FRM-34.Rezektif Kemik Cerrahisi İle Kron Boyu Uzatma Operayonu Onam Formu

FRM-35.Serbest Diş Eti Grefti Operasyonları Onam Formu

FRM-88.Operasyon Sonrası Öneriler(Rev.01)

Ağız Diş Çene Cerrahisi Onam Formları

FRM-11-1 Genel Anestezi Altında Mental Retarde ve Sendromlu Hastaların Dental Tedavileri Onam Formu

FRM-12.Genel Anestezi Altında Nonkoopere HastalarınDental Tedavileri Onam Formu

FRM-13.Genel Anestezi Altında TME Operasyonları Onam Formu

FRM-14.Lokal Anestezi Altında Abse Tedavisi Onam Formu

FRM-15.Lokal Anestezi Altında Apikal Rezeksiyon Operasyonu Onam Formu

FRM-16.Lokal Anestezi Altında Osteomyelit Operasyonu Onam Formu

FRM-17.Lokal Anestezi Altında Tükürük Bezi Cerrahi Operasyonları Onam Formu

FRM-18.Lokal Anestezi Altında Kist Enükleasyonu Onam Formu

FRM-19.Lokal Anestezi Altında Yirmi Yaş Dişi Çekimi Onam Formu

 

FRM-20-1 Lokal veya Genel Anestezi Altında Cerrahi Olarak Tümör Eksizyonları Onam Formu

FRM-21-1 Lokal veya Genel Anestezi Altında Protez Öncesi Cerrahi Uygulamalar Onam Formu

FRM-87.Diş Çekimi Sonrası Dikkat Edilecekler(Rev.01)

6-Acil Durum Afet Yönetimi

DİŞ-LST-09.Acil Durum Kodlama Listesi

DİŞ-PLN-04.Acil Durum Afet Planı

DİŞ-TLM-01.Beyaz Kod Uygulama Talimatı(Rev.01)

DİŞ-TLM-02.Mavi Kod Uygulama Talimatı(Rev.01)

DİŞ-TLM-03.Kırmızı Kod Uygulama Talimatı

DİŞ-TLM-04.Pembe Kod Uygulama Talimatı

FRM-04.Mavi Kod Olay Bildirim Formu(Rev.01)

FRM-05.Mavi Kod Çantası Kontrol Form(Rev.01)

FRM-06.Beyaz Kod Olay Bildirim Formu(Rev.01)

FRM-07.Kırmızı Kod Olay Bildirim Formu

FRM-08.Pembe Kod Olay Bildirim Formu

FRM-09.Yangın Söndürme Tüpü Kontrol Formu

FRM-10.Çatı Temizlik Formu

Görev Tanımları

GAÜN-GRV-05.Dekan Görev Tanımı

GAÜN-GRV-06.Dekan Yardımcısı Görev Tanımı

GAÜN-GRV-12.Fakülte Sekreteri Görev Tanımı

GAÜN-GRV-18.Birim Kalite Temsilcisi Görev Tanımı

GAÜN-GRV-49.Anabilim Dalı Başkanı Görev Tanımı

GAÜN-GRV-55.Öğretim Üyesi Görev Tanımı

GAÜN-GRV-57.Araştırma Görevlisi

GAÜN-GRV-65.Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi Görev Tanımı

GAÜN-GRV-96. Sekreter Görev Tanımı

GAÜN-GRV-98.Güvenlik Görevlisi Görev Tanımı

GAÜN-GRV-99.Hemşire Görev Tanımı

GAÜN-GRV-100.Diş Hekimliği Fakültesi Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komitesi Görev Tanımı

GAÜN-GRV-101.Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Komitesi Görev Tanımı

GAÜN-GRV-102.Diş Hekimliği Fakültesi Tesis Güvenliği Komitesi Görev Tanımı

GAÜN-GRV-103.Diş Hekimliği Fakültesi Hasta Hakları Komitesi Görev Tanımı

GAÜN-GRV-104.Diş Hekimliği Fakültesi Hasta Güvenliği Komitesi Görev Tanımı

GAÜN-GRV-105.Diş Hekimliği Fakültesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi Görev Tanımı

GAÜN-GRV-106.Diş Hekimliği Fakültesi Antibiyotik Kontrol Ekibi Görev Tanımı

GAÜN-GRV-107.Diş Hekimliği Fakültesi İlaç Yönetimi Ekibi Görev Tanımı

GAÜN-GRV-108.Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Sağlığı Teknikeri Görev Tanımı

GAÜN-GRV-109.Diş Hekimliği Fakültesi Radyoloji Teknisyeni Görev Tanımı

GAÜN-GRV-110. Diş Hekimliği Fakültesi Protez Laboratuvar Teknisyeni Görev Tanımı

GAÜN-GRV-111. Diş Hekimliği Fakültesi Merkezi Sterilizasyon Sorumlusu Görev Tanımı

GAÜN-GRV-112. Diş Hekimliği Fakültesi Merkezi Sterilizasyon Personeli Görev Tanımı

GAÜN-GRV-113.Diş Hekimliği Fakültesi Hasta Hakları Memuru Görev Tanımı

GAÜN-GRV-114. Diş Hekimliği Fakültesi Yazı İşleri Memuru Görev Tanımı

GAÜN-GRV-115. Diş Hekimliği Fakültesi Öğrenci İşleri Personeli Görev Tanımı

GAÜN-GRV-116. Diş Hekimliği Fakültesi Maaş Birimi Sorumlusu Görev Tanımı

GAÜN-GRV-117. Diş Hekimliği Fakültesi Faturalama Sorumlusu Görev Tanımı

GAÜN-GRV-118. Diş Hekimliği Fakültesi Veznedar Görev Tanımı

GAÜN-GRV-119. Diş Hekimliği Fakültesi Teknik Hizmetler Personeli Görev Tanımı

GAÜN-GRV-120. Diş Hekimliği Fakültesi Bilgi İşlem Sorumlusu Görev Tanımı

GAÜN-GRV-121. Diş Hekimliği Fakültesi Sistem Yöneticisi Görev Tanımı

GAÜN-GRV-122. Klinik Sekreteri Görev Tanımı

GAÜN-GRV-123. Diş Hekimliği Fakültesi Hizmetli Görev Tanımı

GAÜN-GRV-125.Diş Hekimliği Fakültesi Müdür Yardımcısı Görev Tanımı