STERİLİZASYON HİZMETLERİ

DSTE-F01-P01 Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Malzeme Teslim Formu

DSTE-F01-T01-P01 Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Buhar Sterilizatör Kullanım Formu

DSTE-F07-P01 Oda Sıcaklık Ve Nem Takip Formu

DSTE-P01 Sterilizasyon ünitesi işleyiş prosedirü revizyon 1

DSTE-P01 Sterilizasyon Ünitesi İşleyiş Prosedürü

DSTE-T01-P01 Basınçlı Buhar Otoklavı Kullanma Talimatı

DSTE-T02-P01 Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Yıkama Talimatı

DSTE-T03-P01 Paketleme Cihazı Kullanma Talimatı