YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ

HYDH-P01 YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ REV2

HYDH-T01-P01 Küvöz Kullanma ve Bakım Talimatı Rev 1

HYDH-T02-P01 Ventilatör Kullanma ve Bakım Talimatı Rev 2

HYDH-T03-P01 Fototerapi Kullanma ve Bakım Talimatı Rev 1

HYDH-T04-P01 Umblikal Ven ve Arter Kateterizasyon Talimatı Rev 1

HYDH-T05-P01 Anne Sütü Saklama Talimatı Rev 1

HYDH-T06-P01 Endotrakeal Tüp Takılması ve Bakım Talimatı Rev 2

HYDH-YD01 Bİlgilendirme ve Ziyaret Kuralları Rev 2

TRANSFÜZYON HİZMETLERİ

Acil Kan Bileşeni İstemi sunum Prof Dr Ziya BAYRAKTAROĞLU

HAÜ-P01 Terapötik Aferez Süreci İşleyiş Prosedürü Rev 0

HAÜ-T01-P01 Kök Hücre Eritme Cihazı Kullanma ve Bakım Talimatı rev 0

HAÜ-T02-P01 Biyogüvenlik Kabini Kullanma ve Bakım Talimatı Rev 0

HAÜ-T03-P01 Aferez Cihazı Kullanma ve Bakım Talimatı Rev 0

HAÜ-T04-P01 Fotoferez Cihazı Kullanma ve Bakım Talimatı Rev 0

HTRF-F10-P01 Soğutmalı Santrifüj Cihazı Kullanma ve Bakım Talimatı Rev 0

HTRF-P01 Transfüzyon Merkezi İşleyiş Prosedürü Rev1

HTRF-T01-P01 Tam Kan Sayım Cihazı Kullanma ve Bakım Talimatı Rev 0

HTRF-T02-P01 Kan Tartı Çalkalama Cihazı Kullanma ve Bakım Talimatı Rev 0

HTRF-T03-P01 Aferez Trombosit Cihazı Kullanma ve Bakım Talimatı Rev 0

HTRF-T04-P01 Aferez Cihazı (Haemonetics Mcs Plus) Kullanma ve Bakım Talimatı Rev0

HTRF-T05-P01 Aferez Cihazı (Trima Accel) Kullanma ve Bakım Talimatı Rev 0

HTRF-T06-P01 Makro Elisa Cihazı (Liaison XL) Kullanma ve Bakım Talimatı Rev 0

HTRF-T07-P01 Kan Gruplama ve Antikor Tarama Cihazı Kullanma ve Bakım Talimatı Rev 0

HTRF-T08-P01 Santrifüj Cihazı (Diamed) Kullanma ve Bakım Talimatı Rev 0

HTRF-T09-P01 Numune Ayırma Santrifüj Cihazı Kullanma ve Bakım Talimatı Rev 0

HTRF-T11-P01 Hassas Terazi Cihazı Kullanma ve Bakım Talimatı Rev 0

HTRF-T12-P01 Kan Ayırma Cihazı Kullanma ve Bakım Talimatı Rev 0

HTRF-T13-P01 Yarı Otomatik Kan Ayırma Cihazı Kullanma ve bakım Talimatı Rev 0

HTRF-T14-P01 Kan Saklama Dolabı Kullanma ve Bakım Talimatı Rev 0

HTRF-T15-P01 Derin Dondurucu Kullanma ve Bakım Talimatı Rev 0

HTRF-T16-P01 Plazma Eritme Cihazı Kullanma ve Bakım Talimatı Rev 0

HTRF-T17-P01 Trombosit Çalkalama Cihazı Kullanma ve Bakım Talimatı Rev 0

HTRF-T18-P01 Trombosit İnkübatör Cihazı Kullanma ve Bakım Talimatı Rev 0

HTRF-T19-P01 İnkübatör Cihazı (Diamed) Kullanma ve Bakım Talimatı Rev 0

HTRF-T20-P01 Steril Kaynaklama Cihazı Kullanma ve Bakım Talimatı Rev 0

HTRF-T21-P01 Kan Işınlama Cihazı Kullanma ve Bakım Talimatı Rev 0

HTRF-T22-P01 Hemovijilans ve İzlenebilirlik Talimatı Rev 0

HYH-T15-P02 Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyon Talimatı Rev 1

Pediatrik Transfüzyon sunum Doç Dr Ali BAY

Tam Kan Bileşenleri sunum Prof Dr Vahap OKAN

Transfüzyon Komplikasyonları sunum Prof Dr Mehmet YILMAZ