DOKU TİPLEME

HDL.PR.01 DOKU TİPLEME LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ REV2

HDL.TL.01 LUMINEX CİHAZI KULLANMA VE BAKIM TALİMATI REV2

HDL.TL.02 DNA İZOLASYON CİHAZI KULLANMA VE BAKIM TALİMATI REV2

HDL.TL.03 AKIM SİTOMETRİ CİHAZI KULLANMA VE BAKIM TALİMATI REV2

HDL.TL.04 THERMAL CYCLER CİHAZI KULLANMA VE BAKIM TALİMATI REV2

HDL.TL.05 SONİKATÖR CİHAZI KULLANMA VE BAKIM TALİMATI REV2

HDL.TL.06 ISITICI BLOK CİHAZI KULLANMA VE BAKIM TALİMATI REV2

HDL.TL.07 VORTEX CİHAZI KULLANMA VE BAKIM TALİMATI REV2

HDL.TL.08 MİNİ SHAKER CİHAZI KULLANMA VE BAKIM TALİMATI REV2

HDL.TL.09 MİNİ SPİN CİHAZI KULLANMA VE BAKIM TALİMATI REV2

HDL.TL.10 VAKUM CİHAZI KULLANMA VE BAKIM TALİMATI REV2

HDL.TL.11 JEL GÖRÜNTÜLEME CİHAZI KULLANMA VE BAKIM TAL REV2

HDL.TL.12 BİYOGÜVENLİK KABİNİ KULLANMA VE BAKIM TALİMATI REV2

HDL.TL.13 ELEKTROFOREZ GÜÇ KAYNAĞI TANKI KULLANMA BAKIM TAL REV2

HDL.TL.14 FLORESAN MİKROSKOP CİHAZI KULLANMA BAKIM TAL REV2

HDL.TL.15 ANALİTİK TERAZİ CİHAZI KULLANMA VE BAKIM TAL REV2

HDL.TL.16 BUZDOLABI KULLANMA VE BAKIM TALİMATI REV2

HDL.TL.17 SPEKTROFOTOMETRE CİHAZI KULLANMA BAKIM TAL REV2

HDL.TL.18 DERİN DONDURUCU ALTUS KULLANMA BAKIM TAL REV2

HDL.TL.19 DERİN DONDURUCU BOSCH KULLANMA BAKIM TAL REV2

HDL.TL.20 DERİN DONDURUCU İNDESİT KULLANMA BAKIM TAL REV2

HDL.TL.21 BUZDOLABI-DERİN DONDURUCU KULLANMA BAKIM TAL REV2

HDL.TL.22 STOK YÖNETİMİ TALİMATI REV2

HDL.TL.23 İNTERNAL EXTERNAL KALİTE KONTROL TALİMATI REV2

HDL.TL.24 PREANALİTİK ANALİTİK POSTANALİTİK SÜREÇLERİN TAL REV2

HDL.TL.25 NUMUNELERİN GÜVENLİ TRANSFERİ TALİMATI REV0

HDL.TL.26 EL YIKAMA TALİMATI REV0

HDL.TL.27 TIBBİ CİHAZ BAKIM ONARIM KALİBRASYON TALİMATI REV0

HDL.TL.28 KİT VE KİMYASAL MALZEME İMHA TALİMATI REV0

HDL.TL.29 DÖKÜLEN ENFEKSİYÖZ MATERYALİN TEMİZLENMESİ TAL REV0

HDL.TL.30 KAN VÜCUT SIVILARININ DÖKÜLME SIÇRAMA TEMİZLEME TAL REV0

HDL.TL.31 KAYITLARIN SAKLANMASI TALİMATI REV0

HDL.RH.01 TEST BİLGİLERİ REHBERİ REV3

HDL.RH.02 GÜVENLİK REHBERİ REV3

 

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

HML.PR.01 MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ REV2

HML.TL.01 BESİYERİ HAZIRLAMA TALİMATI REV2

HML.TL.02 AARB BOYAMA TALİMATI REV2

HML.TL.03 GİEMSA BOYAMA TALİMATI REV2

HML.TL.04 NUMUNE EKME TALİMATI REV2

HML.TL.05 GRAM BOYAMA TALİMATI REV2

HML.TL.06 ROTOR-GENE Q CİHAZI KULLANMA BAKIM TAL REV2

HML.TL.07 MCFARLAND KULLANMA BAKIM TALİMATI REV2

HML.TL.08 QIASYMPHONY SP-AS CİHAZI KULLANMA BAKIM TAL REV2

HML.TL.09 PYROMARK Q24MDx DNA DİZİ CİHAZI KUL BAK TAL REV2

HML.TL.10 EZ1 ADVANCED CİHAZI KULLANMA BAKIM TALİMATI REV2

HML.TL.11 ÇALKALAMA CİHAZI KULLANMA BAKIM TALİMATI REV2

HML.TL.12 BİOSAN FVL CİHAZI KULLANMA BAKIM TALİMATI REV2

HML.TL.13 İMMÜNFLORESAN MİKROSKOP KULLANMA BAKIM TAL REV2

HML.TL.14 ARCHITECT İ2000 CİHAZI KULLANMA BAKIM TAL REV2

HML.TL.15 DİSTİLE SU CİHAZI KULLANMA BAKIM TALİMATI REV2

HML.TL.16 PYROMARK Q24 WORKSTATION CİHAZI KUL BAK TAL REV2

HML.TL.17 TAM OTOMATİZE İDENTİFİKASYON ANTİBİYOGRAM CİHAZI KUL BAK TAL REV2

HML.TL.18 KAN KÜLTÜR CİHAZI KULLANMA BAKIM TALİMATI REV2

HML.TL.19 ARCHITECH İ2000 CİHAZI KULLANMA BAKIM TALİMATI REV2

HML.TL.20 ETÜV CİHAZI KULLANMA BAKIM TALİMATI REV2

HML.TL.21 GÜVENLİK KABİNİ KULLANMA BAKIM TALİMATI REV2

HML.TL.22 HASSAS TARTI CİHAZI KULLANMA BAKIM TALİMATI REV2

HML.TL.23 MİKROSKOP CİHAZI KULLANMA BAKIM TALİMATI REV2

HML.TL.24 ROTOTÖR CİHAZI KULLANMA BAKIM TALİMATI REV2

HML.TL.25 SANTRİFÜJ CİHAZI KULLANMA BAKIM TALİMATI REV2

HML.TL.26 STERİLİZATÖR CİHAZI KULLANMA BAKIM TALİMATI REV2

HML.TL.27 VORTEKS CİHAZI KULLANMA BAKIM TALİMATI REV2

HML.TL.28 ISI BLOK CİHAZI KULLANMA BAKIM TALİMATI REV2

HML.TL.29 960 MGIT CİHAZI KULLANMA BAKIM TALİMATI REV2

HML.TL.30 ATRAS TÜP TASNİFLEME CİHAZI KULLANMA BAKIM TAL REV2

HML.TL.31 SOĞUTMALI SANTRİFÜJ CİHAZI KULLANMA BAKIM TAL REV2

HML.TL.32 COBAS AMPLIPREP COBAS TAQMAN96 CİHAZI KUL BAK TAL REV2

HML.TL.33 EUROİMMUN ANLYSER CİHAZI KULLANMA BAKIM TALİMATI REV0

HML.TL.34 QUANTİFERON CİHAZI KULLANMA BAKIM TALİMATI REV0

HLM.RH.02 MERKEZ LABORATUVARI GÜVENLİK REHBERİ REV1

HML.YD.01 ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TEST SONUÇLARI KISITLI BİLDİRİM KURALLARI REV2

TRANSFÜZYON HİZMETLERİ

HTH.PR.01 TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ REV3

HTH.TL.01 TAM KAN SAYIMI CİHAZI KULLANMA BAKIM TALİMATI REV2

HTH.TL.02 KAN TARTI ÇALKALAMA CİHAZI KULLANMA BAKIM TAL REV2

HTH.TL.03 AFEREZ TROMBOSİT CİHAZI KULLANMA BAKIM TAL REV2

HTH.TL.04 AFEREZ HAEMONOTİCS MCS PLUS CİHAZI KULLANMA BAKIM TAL REV2

HTH.TL.05 AFEREZ TRİMA ACCEL CİHAZI KULLANMA BAKIM TAL REV2

HTH.TL.06 MAKRO ELİSA CİHAZI KULLANMA BAKIM TALİMATI REV2

HTH.TL.07 KAN GRUPLAMA ANTİKOR TARAMA CİHAZI KUL BAK TAL REV2

HTH.TL.08 SANTRİFÜJ CİHAZI KULLANMA BAKIM TALİMATI REV2

HTH.TL.09 NUMUNE AYIRMA SANTRİFÜJ CİHAZI KUL BAK TAL REV2

HTH.TL.10 SOĞUTMALI SANTRİFÜJ CİHAZI KULLANMA BAKIM TAL REV2

HTH.TL.11 HASSAS TERAZİ CİHAZI KULLANMA BAKIM TALİMATI REV2

HTH.TL.12 KAN AYIRMA CİHAZI KULLANMA BAKIM TALİMATI REV2

HTH.TL.13 YARI OTOMATİK KAN AYIRMA CİHAZI KUL BAK TAL REV2

HTH.TL.14 KAN SAKLAMA DOLABI KULLANMA BAKIM TAL REV2

HTH.TL.15 DERİN DONDURUCU KULLANMA BAKIM TALİMATI REV2

HTH.TL.16 PLAZMA ERTİME CİHAZI KULLANMA BAKIM TAL REV2

HTH.TL.17 TROMBOSİT ÇALKALAMA CİHAZI KULLANMA BAK TAL REV2

HTH.TL.18 TROMBOSİT İNKÜBATÖR CİHAZI KULLANMA BAK TAL REV2

HTH.TL.19 İNKÜBATÖR CİHAZI KULLANMA BAKIM TALİMATI REV2

HTH.TL.20 STERİL KAYNAKLAMA CİHAZI KULLANMA BAKIM TAL REV2

HTH.TL.21 KAN IŞINLAMA CİHAZI KULLANMA BAKIM TALİMATI REV2

HTH.TL.22 HEMOVİJİLANS VE İZLENEBİLİRLİK TALİMATI REV2

HTH.TL.23 KAN VE KAN ÜRÜNÜ İADE VE İMHA TALİMATI REV0

HHB.TL.08 KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYON TALİMATI REV3

HTH.PR.02 TERAPOTİK AFEREZ SÜRECİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ REV2

HTH.TL.24 KÖK HÜCRE ERİTME CİHAZI KULLANMA BAKIM TALİMATI REV2

HTH.TL.25 BİYOGÜVENLİK KABİNİ KULLANMA BAKIM TALİMATI REV2

HTH.TL.26 AFEREZ CİHAZI KULLANMA BAKIM TALİMATI REV2

HTH.TL.27 FOTOFEREZ CİHAZI KULLANMA BAKIM TALİMATI REV2

Acil Kan Bileşeni İstemi sunum Prof Dr Ziya BAYRAKTAROĞLU

Tam Kan Bileşenleri sunum Prof Dr Vahap OKAN