• 0342 317 1344 & 1347

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) kalite çalışmaları kapsamında 2018-2019 eğitim öğretim yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan hizmet içi eğitimleri başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uzmanlarından Mehmet Cem Çılgın tarafından Gaziantep Üniversitesi idari personellerine  “Hizmet Takip Programı (Hitap) ve 5510 sayılı kanun” hakkında eğitim verildi.

GAÜN Kalite Güvence Birimi tarafından gerçekleştirilecek olan çok sayıda eğitimlerin eğitim yılı içerisinde yapılacağını belirten GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, bu eğitimdeki temel amacın, personellerimizin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamanın yanı sıra, kurumumuzda kalite anlayışını geliştirmek ve kurumsallaşmaya katkı sağlayacak alt yapıları oluşturmak olduğunu söyledi. Prof. Dr. Bedir, “Son iki yılda üniversitemizde akademik ve idari birimlerde akreditasyona gidiyoruz. Bazı birimlerimiz Türkiye Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından, bazı birimlerimiz uluslararası akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edildi ve akreditasyon çalışmaları devam eden birimlerimizde bulunmaktadır. Üniversitemizin kurumsallaşması adına devam eden hizmet içi eğitimleri kapsamda 5510 ve 6631 gibi yasalara hakkında personellerimize bilgiler aktarılmaktadır. Bu kapsamda çalışanların amirlerine, amirlerinin de çalışanlara karşı yasal yükümlülükleri, çalışanların çalışma ortamlarındaki psikolojik durumları, çalışanlarla ilgili yönetimsel uygulamalar, kişilerin birbirlerine karşı sorumlulukları gibi konular ele alınmakta, yasalar ve yönetmeliklerle belirtilenmiş uygulamalardan hakkında bilgilendirmeler yapılmaktadır. Bu tür hizmet içi eğitimleri; bilgi alış verişi yapılması, bilgi güncellemeleri ve yönetmeliklerde yapılan değişiklikleri hatırlatması açısından önemli buluyoruz” diye konuştu.

Gaziantep SGK İl Müdürlüğü Şahinbey Merkez Müdür Yardımcısı Mehmet Cem Çılgın tarafından gerçekleştirilen eğitimde, HİTAP üzerinden veri girişlerinin nasıl ve hangi sürelerde yapılacağı ayrıntılı olarak Gaziantep Üniversitesi personeline aktardı. Çılgın, “HİTAP veri girişlerinin süresinde yapılmasının idari müeyyideleri ile 7146 sayılı Kanun ile 3 Ağustos 2018 tarihinden itibaren düzenlenmiş olan sağlık personelinin fiili hizmet zammı sürelerinin kuruma nasıl bildirileceği gösterdik” dedi.

GAÜN’de görev yapan 82 idari personelin katıldığı ve soru cevap şeklinde gerçekleşen eğitimde; hizmet takip programı, 5510 sayılı kanun ile ilgili konularda GAÜN Kalite Güvence Birimi ve Personel İşleri Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen planlı eğitimler kapsamında bilgilendirme yapıldı.