Kalite Güvence Birimi Koordinatörlüğü’nde Taşınır Mal Eğitimi