Kalite Komisyonu Toplandı

GÜNDEM ·         İç Değerlendirme Raporu

·         Alt komisyonların oluşturulması

 

TOPLANTI YERİ

Rektörlük Binası Senato Salonu

TOPLANTIYA KATILANLAR:

– Prof.Dr.Metin Bedir (Rektör Yardımcısı)

– Burhan Akyılmaz (Gen.Sek. Yardımcısı)

– Hüseyin Akay (Strateji Daire Başkanı)

– Mehmet Yasin Bilgi (Strateji Daire Başkanlığı Mali Hizmetler Uzm.Yard.)

– Derya Özçalışkan (Kalite Koordinatörü)

– Mehmet Başaran (Uzman)

-Ek liste(Ek-1:Toplantı katılım imza formu)

 

DAĞITIM: Kalite Güvence Alt Komisyonu Üyeleri
          Kalite Komisyonu Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Metin Bedir’in başkanlığında; 15.02.2017 tarihinde saat 10:00 toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
 

ALINAN KARARLAR

 

1.      İç değerlendirme raporunun hazırlanması için Kalite Komisyonu üyelerinden “Eğitim ve öğretim”, “Araştırma ve geliştirme” ve “Yönetim sistemi” olmak üzere üç alt komisyon oluşturulmasına,

2.      Alt komisyon üyelerinin Ek-2 deki şekilde belirlenmesine,

3.      Her alt komisyon için 1 başkan 2 başkan yardımcısı belirlenmesine,

4.      Başkan ve yardımcıların aşağıdaki şekilde olmasına,

 

KOMİSYON BAŞKAN BAŞKAN YARDIMCILARI
Eğitim ve Öğretim Alt Komisyonu Doç.Dr.Uğur Abakay Yrd.Doç.Dr.Elif Şenel

Yrd.Doç.Dr.Mehmet Bardakçı

Araştırma ve Geliştirme Alt Komisyonu Prof.Dr. Mustafa Günal Yrd.Doç.Dr.İbrahim Göv

Yrd.Doç.Dr.Halil İbrahim Kurt

Yönetim Sistemi Alt Komisyonu Yrd.Doç.Dr.Ahmet Bozdağ Yrd.Doç.Dr.Hasan Aksoy

Yrd.Doç.Dr.Emrah Cinkara

5.      Alt komisyonların başkanları tarafından toplanılarak çalışma sonuçlarının 10.03.2017 tarihi mesai bitimine kadar kaliteguvence@gantep.edu.tr adresine gönderilmesine,

6.      Kalite Komisyonu için belirlenmesi gereken öğrenci temsilcisi için komisyon üyelerinden isim önerisi alınmasına,karar verilmiştir.