KALİTE YÖNETİMİ

HKY.PR.01 ÖZDEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ REV3

HKY.PR.02 HASTA GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ REV4

HKY.YD.01 EĞİTİM KOMİTESİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR REV3

HKY.YD.02 HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR REV3

HKY.YD.03 TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR REV3

HKY.YD.04 ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR REV3

HKY.YD.05 EKK GÖREV YETKİ SORUMLULUKLAR REV1

HKY.YD.06 BESLENME DESTEK KOMİTESİ GÖREV YETKİ SORUMLULUKLAR REV1

HKY.YD.07 KALİTE YÖNETİMİ BİRİMİ YAPISI REV0

HKY.PL.01 2019 YILI ÖZDEĞERLENDİRME PLANI REV0

BÖLÜM KALİTE TEMSİLCİLERİ LİSTESİ

SKS KOMİTE LİSTELERİ