Klinik Kalite Göstergeleri

DİŞ-İND-02.Kesici Delici Alet Yaralanmaları İndikatör kartı

DİŞ-İND-03.Tedavi Oranı İndikatör Kartı

DİŞ-İND-04.Kan Ve Vücut Sıvılarına Maruziyet İndikatör Kartı

DİŞ-İND-18.Kanal Tedavisi Kaynaklı Yeniden Başvuru Oranı

FRM-46 Kanal Tedavisi Kaynaklı Yeniden Başvuru Oranı Hesaplama Formu

FRM-82.Fissur Sealant İndikatör Oranı Hesaplama Formu

FRM-83.Kesici Delici Alet Yaralanmaları İndikatör Hesaplama Formu

FRM-84.Tedavi Oranı İndikatör Hesaplama Formu

FRM-85.Kan Ve Vücut Sıvılarının Sıçramasına Maruz Kalma İndikatör Oranı Hes(re)

DİŞ-İND-01.Fissur Sealant İndikatör Kartı

KLİNİK-KALİTE-GÖSTERGELERİ

DİŞ-İND-19.İmplant Tedavisi Öncesi Teşhis İçin Panoramik veveya Ekstra-Oral Film, BT (Bilgisayarlı Tomografi) Çektiren Hasta Oranı

DİŞ-İND-20.İmplant Tedavisi Öncesi Hastanın Protez Polikliniği Tarafından Görülme Oranı

DİŞ-İND-21.İmplant Tedavisi Öncesi Subgingival Küretaj, Sağ Sol Çene Flep Operasyonu,

DİŞ-İND-22.İmplant Tedavisi Sonrası Bir Yıl İçerisinde En Az Bir Kere Kontrol Muayenesi Yaptıran Hasta Oranı

DİŞ-İND-23.İmplant Tedavisi Sonrası Bir Yıl İçerisinde En Az Bir Kere Radyografik Görüntü Alınan Hasta Oranı

DİŞ-İND-24.İmplant Tedavisi Sonrası Bir Yıl İçerisinde En Az Bir Kere Diş Taşı Temizliği Yaptıran Hasta Oranı

DİŞ-İND-25.İmplant Tedavisi Sonrası Bir Yıl İçerisinde İmplant Yapılan Bölgede Rapor Edilen Flep Operasyonu veya Greft Membran Yapılan Hasta Oranı

DİŞ-İND-26.İmplant Tedavisi Sonrası 2 Yıl İçerisinde Komplikasyon Gelişme Oranı