• 0342 317 1344 & 1347

Akreditasyon

Akreditasyon: Bir dış değerlendirici kurum tarafından belirli bir alanda önceden belirlenmiş akademik ve alana özgü standartların bir yükseköğretim programı tarafından karşılanıp karşılanmadığını ölçen değerlendirme ve dış kalite güvence sürecidir.

YÖKAK tarafından akredite edilen kurum listesi için lütfen tıklayınız