• 0342 317 1344 & 1347

Kurumsal Dış Değerlendirme Programı, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve yönetim sistemi süreçlerinin Kurumsal Dış Değerlendirme Ölçütleri kapsamında değerlendirilmesini amaçlayan bir programdır. Yükseköğretim kurumlarının beş yılda en az bir defa Kurumsal Dış Değerlendirme Programına dâhil olmaları gerekmektedir.

Kurumsal Dış Değerlendirme Programına esas olmak üzere her yıl yükseköğretim kurumları tarafından Kurum İç Değerlendirme Raporları (KİDR) hazırlanmaktadır. Program kapsamına dâhil edilen yükseköğretim kurumları belirlendikten sonra, değerlendirme sürecini yürütecek olan değerlendirme takımı değerlendirici havuzundan seçilerek görevlendirilir. Program kapsamında değerlendirme takımı tarafından, değerlendirilecek kuruma iki ziyaret gerçekleştirilmektedir. Bunlar; ön ziyaret ve saha ziyaretidir. Ziyaretlerin sonrasında değerlendirme takımı tarafından hazırlanan Kurumsal Geri Bildirim Raporu (KGBR) YÖKAK tarafından kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

 

Kurumumuz 19-23 Kasım 2017 tarihleri arasında Dış Değerlendirme geçirmiştir. Kurum Geri Bildirimiz Raporumuz YÖKAK tarafından yayınlanmıştır.

Kurum Geri Bildirim Raporu

 

YÖK KALİTE KURULU DIŞ DEĞERLENDİRME DOKÜMANLARI

1-YÖK KALİTE KURULU Kurumsal Dış Değerlendirme Kılavuzu

2-YÖK KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME ve AKREDİTASYON ÖLÇÜTLERİ

3-İLGİLİ DÖKÜMANLAR