• 0342 317 1344 & 1347

SIRA NO DOKÜMAN ADI
 1  193-GELİR VERGİSİ KANUNU
 2  213-VERGİ USUL KANUNU
 3  488-DAMGA VERGİSİ KANUNU
 4  492-HARÇLAR KANUNU
 5  506-Sosyal Sigortalar Kanunu
6 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU
7  2004 İCRA İFLAS KANUNU
 8  2489 KEFALET KANUNU
9 2547 YÖK KANUNU
 10  2577 İDARİ YARGILAMA USUL KANUNU
 11  2886 DEVLET İHALE KANUNU
 12  2893 TÜRK BAYRAĞI KANUNU
13 2914 SAYILI YÖK PERSONEL KANUNU
14  3065-KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU
 15 3473 MUHAFAZASINA LÜZUM KALMAYAN EVRAK VE MALZEME YOK EDİLMESİ HAKKINDA KANUN
16 3843 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İKİLİ EĞİTİM YAPILMASI HAKKINDA KANUNU
 17 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA AÇILACAK ÇOCUK BAKIMEVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 
 18  4458 GÜMRÜK KANUNU
 19  4688 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞMELER KANUNU
 20  4734 KAMU İHALE KANUNU
 21  4735 KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU
22  4982 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU
23  5070 ELEKTRONİK İMZA KANUNU
24 5018-KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU
 25 5102-YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİNE BURS KREDİ VERİLMESİNE İLİŞKİN KANUN
26  5187 BASIN KANUNU
 27  5237 TÜRK CEZA KANUNU
 28 5434 TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU
29 5436 KAMU İHALE YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU İLE BAZI KANUN VE K.H.K’LERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
 30  5473 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU
 31  5651 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE HAKKINDA KANUN
32 6085 SAYIŞTAY KANUNU
33 6183 AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN HARCIRAH KANUNU
34 6245-HARCIRAH KANUNU
35 6331 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
36 7126 SİVİL SAVUNMA KANUNU
37 7201 TEBLİĞAT KANUNU
 38 78 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRETİM ELEMANLARININ KADROLARI HAKKINDA K.H.K
 39 124 YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA K.H.K.
 40 190 GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA K.H.K.
 41 BAŞBAKANLIK RESMİ YAZIŞMA KURALLARINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDAKİ YÖNETMELİK
 42 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN PERSONELİN KILIK VE KIYAFETLERİNE DAİR YÖNETMELİK
 43 YÖK ÜST KURULUŞLARI İLE YÖK KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ
44 ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMELERİNE DAİR GENEL YÖNETMELİK
 45 ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ
 46 YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SİCİL YÖNETMELİĞİ
47 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ
48 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRETİM ELEMANLARI İLE YABANCI UYRUKLU ELEMANLARI GELİŞTİRME EĞİTİMİYÖNETMELİĞİ
49 ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ AKADEMİK KADROLARA ATAMA YÖNETMELİĞİ
 50  ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ
 51 YURTİÇİNDE VE YURTDIŞINDA GÖREVLENDİRMELERDE UYULACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK
 52 ÖĞRETİM ÜYESİ VE ARAŞTIRMACI YETİŞTİRİLMESİ AMACIYLA YURTDIŞINA GÖNDERİLECEK ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANACAK DESTEKLER İLE DİĞER HUSUSLARA İLİŞKİN ESAS VE USULLER
 53 MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE AÇIKÖĞRETİM ÖN LİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE DEVAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
54 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ
55 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ
56 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
57 DOÇENTLİK SINAV YÖNETMELİĞİ
58 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ
59  MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ
60 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ
61  ÖN ÖDEME USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
62  MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
63 DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
64  İCRA İFLAS YÖNETMELİĞİ
65  HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
66  YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
67  KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
68  KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
69  KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
70  KAMU ZARARLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
71 İŞ KANUNUNA İLİŞKİN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ
72 MAL ALIMLARI DENETİM MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK
73 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ
74 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ
75 MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
76 DEVLET ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
77 İHALELERE YÖNELİK YAPILACAK BAŞVURU HAKKINDA YÖNETMELİK
 78  YAPIMİŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
 79  KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİ
  80 RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK
81  YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI, MEDİKO-SOSYAL SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ DAİRESİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
82 MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
83 MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI KAPSAMINDA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,YAPILACAK ÖDEMELER İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLARA İLİŞKİN ESAS VE USULLER
84 AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESİ
85 ERASMUS EL KİTABI
86  ERASMUS KODLARI
87 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK(FARABİ)
88 TSE
 89  YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE GÜVENCESİ YÖNETMELİĞİ
 90  YÜKSEK ÖĞRETİM DEĞERLENDİRME KURULU
91 YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU