• 0342 317 1344 & 1347

Gaziantep Üniversitesi’nin birimlerinde; iç ve dış paydaşların gereksinim ve beklentilerini dikkate alarak hizmetlerin değerlendirilmesine, birim süreçlerinin etkinliğinin sürekli olarak iyileştirilmesine yönelik Kalite Yönetim Sisteminin (KYS) uygulanması ve etkinliğinin geliştirilerek sürdürülmesine ilişkin gerekli işleyişi belirlemek, tüm birimlerde ve belirlenmiş misyon, vizyon, politikalara, Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği’nin 23 Temmuz 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi sonrası, 10.01.2017 tarih ve 1 nolu senato toplantısının 12 nolu kararı gereğince Gaziantep Üniversitesi Kalite Komisyonunun kararlarına göre standart bir şekilde uygulanması için gerekli koordinasyonu ve iletişimi sağlamak, sonuçları raporlamak, kalite güvence sistemlerinin takibi, kalite dokümantasyon işlemlerinin yapılması, akreditasyon işlemlerinin takibi, iç ve dış değerlendirme raporlarının oluşturulması amacı ile üniversite senatomuzun 7 Mart 2017 tarih ve 4 nolu toplantısında alınan karar ile kurulmuştur.

Kalite Güvence Birimi olarak vermiş olduğumuz hizmetler;

1. Üniversitede kalite bilincinin oluşturulması,

2.KYS’nin tüm birimlerde ve belirlenmiş misyon, vizyon, politikalara, kalite komisyonunun kararlarına göre standart bir şekilde uygulanması için gerekli koordinasyonu ve iletişimi sağlamak,

3.Sonuçları REKTÖR Yönetim Temsilcisi Kalite Güvence Birimi Birim(Akademik/İdari) Kalite Yönetim Temsilcisi Kalite Komisyonu Kalite Uzmanı Birim Çalışanlarına raporlamak,

4.Kalite güvence sistemlerinin takibi,

5.Kalite dokümantasyon işlemlerinin yapılması,

6.Akreditasyon işlemlerinin takibi,

7.İç ve dış değerlendirme raporlarının oluşturulması

8.Paydaş takiplerinin yapılması

9.Hizmet içi eğtiimler için koordinasyon kurulması

10.Memnuniyet anketlerinin takibi ve analizi

11.Yeşil Kampüs metrikleirnin takibidir.

 

KALİTE GÜVENCE BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI