• 0342 317 1344 & 1347

UI GreenMetric Dünya Üniversite Sıralaması

Sıralamanın kökenleri

UI GreenMetric Dünya Üniversite Sıralaması, 2010 yılında başlatılan Universitas Endonezya'nın bir girişimidir. Üniversite, uluslararası konumunu yükseltme stratejisinin bir parçası olarak, 16 Nisan 2009'da Uluslararası Dünya Üniversite Sıralamaları Konferansı'na ev sahipliği yapmıştır. Dünyadaki binlerce üniversitenin desteğini çekmeye uygun olacak ve sonuçların sıralamaya izin verecek sayısal bir puana dayalı olduğu tek tip bir sisteme ihtiyaç olduğunu tespit edilerek, böylece aralarında hızlı karşılaştırmalar yapılabilmektedir.Sürdürülebilirlik ve çevresel etki sorunlarını ele alma taahhüdü alınmaktadır. 

Sıralamanın Amacı

Bu sıralamanın amacı, tüm dünyadaki Üniversitelerde Yeşil Kampüs ve Sürdürülebilirlik ile ilgili mevcut durum ve politikalarla ilgili çevrimiçi anketin sonucunu sağlamaktır. Üniversite liderlerinin ve paydaşların dikkatini çekerek küresel iklim değişikliği, enerji ve su tasarrufu, atık geri dönüşümü ve yeşil ulaşımla mücadeleye daha fazla önem verilmesi bekleniyor. Bu tür faaliyetler, davranış değişikliğini ve çevrenin sürdürülebilirliğine ve sürdürülebilirlikle ilgili ekonomik ve sosyal soruna daha fazla dikkat gösterilmesini gerektirecektir. Bu konuda öncülük eden üniversitelerin tanımlanabilir olması gerektiğine inanıyoruz ve bu nedenle bunu yapmaya bir başlangıç ​​yapmaya karar verdik. Başlangıçta, Dünya çapındaki binlerce üniversiteden sayısal veri toplayacak ve sağlanan verileri, kurumun çevre dostu ve sürdürülebilir politika ve programları uygulama çabalarını yansıtan tek bir puana ulaşmak için işleyeceğiz. Üniversiteler bu puana göre sıralanacaktır. Sıralamaların, çevre dostu politikaları uygulamaya koyma ve kendi kurumlarındaki akademik topluluklar arasında davranış değişikliğini yönetme çabalarında üniversite liderlerine faydalı olacağını umuyoruz.

Sıralamada gelecekteki gelişmeler ve iyileştirmeler

Aşırı miktarda çaba sarf etmeden doldurulabilecek kadar basit ve kolay olduğu dikkatlice düşünülmüş, ancak aynı zamanda temel göstergeler hakkında bilgi sağlayan bir dizi kriter ve metodoloji kullanılmaktadır. Veri toplama aracının eleştirel incelemesinin sonucu oalrak iyileştirmeye yardımcı olabilecek iyileştirmeler sağlayacağı görülmektedir. 

Sıralamanın oluşturulması

Dünya çapında binlerce üniversiteyi katılmaya devam etmektedir. Bu üniversiteler, THES-QS, Webometrics ve Shanghai Jiao Tong sıralaması gibi diğer Dünya Üniversiteleri Sıralamasında zaten var olan birçok üniversiteyi içerir. Katılmak isteyen üniversitelerden, kampüslerinin yeşillendirilmesine ve sürdürülebilirliği destekleyen çevre dostu politikaların uygulamaya konmasına yönelik taahhütlerinin bir resmini verebilecek bir dizi kriter hakkında sayısal veriler sağlamaları istenir. Kriterler, üniversitenin boyutu, hem mekansal hem de nüfus açısından, kampüs konumu ve yeşil alan miktarı gibi temel bilgileri; ve ayrıca enerji kullanımı, nakliye, su kullanımı ve geri dönüşüm ve atık arıtma hakkında bilgiler içermektedir. 

Üniversitemiz 8 Mayıs 2020 yılı itibari ile Greenmetric üyeliğini tamamlamıştır.