• 0342 317 1344 & 1347

Misyonumuz;

Evrensel kalite bilinci odaklı, insan merkezli bir yönetim anlayışı ile bilimsel araştırma, yayın ve sosyal – kültürel faaliyetler yapan, şehrin ve ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli, etik değerlere sahip bireyleri yetiştiren bir üniversite olarak, toplumun huzur ve refahının artırılmasına yönelik çözüm odaklı anlayış geliştirerek sürdürülebilir değişimlere öncülük etmektir.

Vizyonumuz;

Ar-Ge tabanlı bir anlayışla eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerinde uluslararası rekabet kabiliyeti yüksek bir dünya üniversitesi olmak için kalite bilincini benimsetmek.